preloader

Forskning

Jeg er opptatt av vitenskapsbasert kunnskap

Jeg er opptatt av vitenskapsbasert kunnskap. I tillegg til coaching driver jeg med forskning. På denne siden finner du publiserte artikler skrevet av meg. Fellesnevneren for disse artiklene er at de er fagfellevurdert.

team
team
team